Jinekolojik bilgiler içeren yeni Kadın Sağlığı adresim: www.jinekolojik.org

Özgeçmişim

Prof.Dr.Sezai ŞAHMAY’ın kısa özgeçmişi

İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Pertevniyal Lisesi ve 1974 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Vatani görev (18 ay) ve SSK Bakırköy doğumevinde 1 yıllık nisaiye asistanlığını takiben İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Anatomi asistanı ve 1979 yılında Anatomi uzmanı oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanlığı sırasında, 1983-1984 yıllarında Anatomide Yardımcı Doçent olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Anatomi dersleri verdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanlığını takiben 1985 yılında da Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanı oldu. 1984-1985 yıllarında Baylor College of Medicine'da (Houston, Teksas, ABD) Reprodüktif Endokrinoloji ve Elektrofizyoloji konularında postdoctoral research fellow olarak çalıştı.

1987 yılında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum anabilim dalına uzman olarak girdi ve 1988 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum doçenti, 1996 yılında da profesör oldu. 2001-2006 yılarında İ.Ü.Şişli Sağlık Yüksek okulu ebelik bölüm başkanlığı,2007-2010 yılları arasında da Reprodüktif endokrinoloji bilim dalı başkanlığı yaptı.

Jinekolojik Endokrinoloji Derneği kurucu üyeliğinin yanında halen aynı derneğin ve Anti-aging derneğininin başkanıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Reprodüktif endokrinoloji bilim dalı öğretim üyesidir.

Prof.Dr.SEZAİ  ŞAHMAY'ın yayın listesi.

  

Grup

Adet

Tez

Kitap ve Kitap bölümleri

Makaleler

Bildiri, Özet ve   Konferanslar

2

39

70

277

Toplam aktivite

388

 

 

 

TEZLER

 

1. Yetişkin Türk kadınlarında bazı vücut ölçümleri ve aralarındaki orantılar.

    Anatomi ve Klinik anatomisi Bilim dalı. 1979.

 

2. Doğum travayında anne,kordon,uterus ve amnios düzeylerinde prostaglandin E2 ve F2a                                     

    değerleri.                                                                                                          

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı. 1985.

 

 

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

1.  Gebelikte çocuğa etkili infeksiyon hastalıkları.

          Atasü T, Şahmay S, Yılmaz S.

          Gebelikte Fetus ve Yenidoğana zararlı etkenler. Editör: T.Atasü

          Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını (no.133), Başkent Ofset,İstanbul.  s.132-201, 1984.

 

2.  Gebelik ve Aşılar (İmmünizasyon).

          Atasü T, Kösebay D, Şahmay S.

          Gebelikte Fetus ve Yenidoğana zararlı etkenler. Editör: T.Atasü

          Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını (no.133), Başkent Ofset,İstanbul.  s.202-212, 1984.

 

3.  Prenatal kanserogenesis.

          Atasü T, Kösebay D, Şahmay S.

          Gebelikte Fetus ve Yenidoğana zararlı etkenler.Editör: T.Atasü

          Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını (no.133), Başkent Ofset,İstanbul.  s.226-231, 1984.

 

4.  Hiperprolaktinemide Medikal Tedavi.

          Kösebay D, Şahmay S.

          Prolaktin,patolojisi ve kliniği. Editör: T.Atasü.

          Başkent yayınları,Başkent ofset,İstanbul, s.241-278, 1984.

 

5.  Gebelik ve Toksoplazmoz.

          Atasü T, Şahmay S.

          Toksoplazmoz ve Gebelik. Editör:T.Atasü, E.K.Unat. Başkent ofset, İstanbul, s.103-133,                                                         

          1985.

 

6.  Çocuklarımızın gebelik ve doğum konularına ilişkin soruları.

           Atasü T, Şahmay S.

           Aile ve Çocuk, Editör:H.Yavuzer, Ak yayınları, Hilal matbaacılık, s.7, İstanbul, 1986.

 

7.  Sınav öncesi Obstetrik ve Jinekoloji.

           Atasü T, Şahmay S.

           Aycan akademik yayıncılık, İstanbul, 1989.

 

 

 

8.  Hormon Biyokimyasının prensipleri,hormonların yapısı, biyosentezi,etki        

           mekanizması,parakrin  ve otokrin kontrolü.

           Hekim N, Şahmay S.

           Reprodüktif Endokrinoloji. Editör:T.Atasü, S.Şahmay.

           Jinekolojik Endokrinoloji Derneği yayını, İstanbul, s.1-51, 1990.

 

9.  Gebelik Endokrinolojisi.

           Şahmay S.

           Reprodüktif Endokrinoloji. Editör:T.Atasü, S.Şahmay.

           Jinekolojik Endokrinoloji Derneği yayını, İstanbul, s.187-200, 1990.

 

10. Reprodüktif Endokrinolojide labaratuar yöntemleri ve klinikte değerlendirilmesi.

             Şahmay S, Hekim N.

             Reprodüktif Endokrinoloji. Editör:T.Atasü, S.Şahmay.

             Jinekolojik Endokrinoloji Derneği yayını, İstanbul, s.451-475, 1990.

 

11. Üreme fizyolojisi ve kontraseptif yöntemlerin etki mekanizmaları.

             Şahmay S.

             İstanbul Eczacı Odası Yayınları, İstanbul, 1991.

 

12. Menstrüel siklus.

             Şahmay S.

             Klinik Bilimler  (ed.Kazancıgil A, Gedikoğlu G, Bayraktar K).

             Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, 3. cilt. sayfa.1747, İstanbul, 1992.

 

13. Yapay döllenme.

             Şahmay S.

             Klinik Bilimler  (ed.Kazancıgil A, Gedikoğlu G, Bayraktar K).

             Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, 3. cilt. sayfa.1846, İstanbul, 1992.

 

14. Ovülasyon indüksiyonu.

             Şahmay S.

             Klinik Bilimler (ed.Kazancıgil A, Gedikoğlu G, Bayraktar K).

             Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, 3. cilt. sayfa.1852, İstanbul, 1992.

 

15. Gebelik endokrinolojisi.

             Şahmay S.

             Klinik Bilimler (ed.Kazancıgil A, Gedikoğlu G, Bayraktar K).

             Cerrahpaşa Tıp Kitabevi, 3. cilt. sayfa.2005, İstanbul, 1992.

 

16. Annelik ve bebek bakımı. (Çeviri)

             E.Fenwick’ten çeviri.

             ABC yayınları, İstanbul 1993.

 

17. Disfonksiyonel kanamalar.

             Şahmay S.

             Başkent ofset, İstanbul, 1994.

 

18. İnfertilitede ovülatuar faktör.

             Şahmay S.

             Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Meta Basım, İstanbul, s.9, 1995.

         

19. Jinekolojide GnRH analogları.

             Şahmay S.

             Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Meta Basım, İstanbul, s.54, 1995.

         

 

 

20. Püberte döneminde görülen hastalıklar.

             Aksu, MF, Şahmay S.

             Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Meta Basım, İstanbul, s.59, 1995.

         

21. Disfonksiyonel kanamalar.

             Şahmay S.

             Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Meta Basım, İstanbul, s.85, 1995.

         

22. Endometriosisde medikal tedavi.

             Şahmay S.

             Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Meta Basım, İstanbul, s.162, 1995.

         

23. İntrauterin inseminasyon

             Şahmay S.

             Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Meta Basım, İstanbul, s.171, 1995.

         

24. Pediatrik ve adölosan jinekoloji.

             Şahmay S.

             (Editör H.Kişnişci,E.Gökşin, T.Durukan, K.Üstay, A.Ayhan, T.Gürgan, L.Önderoğlu)

             Güneş Kitabevi, Ankara, 1996. (s.823-839)

 

25. Hiperprolaktinemi.

             Şahmay S.

             (Editör H.Kişnişci,E.Gökşin, T.Durukan, K.Üstay, A.Ayhan, T.Gürgan, L.Önderoğlu)

             Güneş Kitabevi, Ankara, 1996. (s.1208-1217)

 

26. Hirsutism (Çeviri)

             Clinical gynecolcogic endocrinology and infertility-Speroff L, Glass RH, Kase NG                                       

             1994 baskısında s.483-513

             Şahmay S.

             Nobel Tıp kitabevleri, İstanbul 1996.

 

27. Jinekoloji (Kadın ve Hastalıkları)

             Atasü T, Şahmay S.

             Üniversal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık, İstanbul, 1996

 

28. Foliküler matürasyon. 

            Şahmay S.

            Organon yayınları, Gestet Basım Tanıtım, İstanbul, 1996.

 

29. Kadın Hastalıkları ve Doğum  Bilgisi.

            Şahmay S, Dursun AN.

            Konularına göre tüm TUS soruları. (Ed.A.N.Dursun)

            Eksen Yayınları.İstanbul, s.447, 1996.

 

30. Hiperandrojenism.

            Şahmay S.

            Başkent Ofset, İstanbul, 1997.

 

31.Endokrin Bozukluklar.(Çeviri)

          Benian A, Şahmay S.

          Novak's Gyneology -Berek JS, 12.Baskı, s.833-886, 1996.    

          Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1998.

 

32.Prematüre Over Yetmezliği

          Şahmay S.

          Menopoz ve Osteoporoz,  (Ed:Ertüngealp E, Seyisoğlu H),

          Form Reklam Hizmetleri, İstanbul, 2000. (s.320-332)

33. Jinekoloji (Kadın ve Hastalıkları)

         Atasü T, Şahmay S.

         Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. baskı.

         Nobel Tıp Kitabevi, 2001.

 

34.Selim Meme Hastalıkları ve Hormon Replasman Tedavisi.

          Şahmay S.

          Meme Hastalıkları (Editörler:Gürcan Ünal, Hilal Ünal)

          Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2001. (s.276-282)

 

35. Steroid hormonların etki mekanizması.(Çeviri)

      Şahmay S,  Göker B.

      Yen and Jaffe’s reproductive endocrinology. Strauss Barbieri, 5.baskı.

      Güneş Kitabevi, Ankara, 2006, (s.155-174)

 36.  İntrauterin inseminasyonda klinik uygulamalar.

                Şahmay S.

Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite (Ed.U.Çolgar), İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul,             

       s215-224, 2006.

37.  Menstrüel siklus ve disfonksiyonel kanamalar.

       Şahmay S.

       Esin ofset, İstanbul, 2007

 

 1. 38.  İntrauterin İnseminasyon.

  Şahmay, S.

  Temel Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Ed.Nedim Çiçek

  Palme Yayıncılık, Ankara, s.355-370, 2008

 

 1. 39.  Üreme Hormonları

       Şahmay S.

Üreme Endokrinolojisi Teknikleri ve Cerrahisi (Ed:Bülent Gülekli) Üreme Tıbbı Derneği Yayını, 2011, s.65, 2011

 

MAKALELER

 

1.  Yetişkin Türk kadınlarında bazı vücut ölçümleri.

             Kuran O, Şahmay S.

             Edirne Tıp Fakültesi Dergisi, 1:121, 1979.

 

2.  Gebelikte akut vulva ödemi.

             Gülkılık A, Şahmay S, Altay E, Tolun N, Saydam O.

             Yeni Symposium, 18:6, 1980.

 

3.  Radikal vulvektomi tekniğinin geliştirilmesi.

             Erez S, Şahmay S.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni. Özel sayı, 12:41, 1980.

 

4.  Boy uzunluğu ile baş uzunluğu arasındaki ilişkinin yetişkin Türk kadınlarındaki durumu.

             Şahmay S.

             Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Der., 2:109, 1980.

 

5.  Bir renal duplikasyon ve ektopik üreter vakası.

             Vural F, Selvili Ş, Gürün R, Şahmay S.

             Yeni Symposium, 19:61, 1981.

 

6.  Gebelikte vaginal candidiasis insidensi ve mikroskopik muayenenin tanıdaki önemi.

             Aksu MF, Topçuoğlu S, Şahmay S, Işıloğlu H, Altaş K, Kazan M.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 13:131, 1981.

7.  Sterilitede endometrium bulguları.

             Erkün E, Topçuoğlu S, Işıloğlu H, Gülkılık A, Şahmay S.

             Cerrahpaşa Tıp Bülteni, 14:229, 1981.

 

8.  Anatomik yapıya ilişkin bazı estetik kurallar.

             Şahmay S.

             Yeni Symposium, 20(1):70, 1982.

 

9.  Kadında hipogastrik arter varyasyonları.

             Şahmay S, Atasü T, Vural F, Kuran O.

             Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 13:194, 1982.

 

10. Primer dismenorede ibuprofen tedavisi.

             Ertüngealp E, Şahmay S, Ünal O.

             Haseki Tıp Bülteni, 20:92, 1982.

 

11. Bir olgu nedeniyle gebelik ve kalb hastalıkları.

             Şanioğlu C, Kösebay D, Şahmay S, Topçuoğlu S.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 14:141, 1982.

 

12. Doğuma engel vulva ödemi tedavisi.

             Şanioğlu C, Topçuoğlu S, Şahmay S.

             Yeni Symposium, 20(3):66, 1982.

 

13. Ovaryum kist hidatiği.

             Gülkılık A, Altay E, Şahmay S, Şanioğlu C.

             Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 13:366, 1982.

 

14. Uterus yapı anomalilerinin infertilite açısından değerlendirilmesi.

             Ertüngealp E, Şahmay S, Özdemir İ.

             Haseki Tıp Bülteni, 20:182, 1982.

 

15. Further development of the technic of radical vulvectomy.

              Erez S, Şahmay S.

              Sixth meeting of international working party on the use of  radionuclides and afterloading 

              technique in the treatment of cancer of the uterus in developing areas and international

              conference on gynecological cancer.

              Proceedings, İstanbul, s.79, 1982.

 

16. Dismenore etyolojisinde prostaglandin faktörü.

              Şahmay S, Ertüngealp E, Şanioğlu C.

              İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 46:386, 1983.

 

17. Wertheim operasyonlarında bilateral hipogastrik arter ligasyonu.

              Atasü T, Erkün E, Şahmay S.

              Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 14:1, 1983.

 

18. Primer dismenore tedavisinde tedavisinde mefenamik asit.

              Ertüngealp E, Topçuoğlu S, Şahmay S, Topçuoğlu D.

              Haseki Tıp Bülteni, 21:272, 1983.

 

19.  Gebelik ve müsinöz kistadenokarsinom.

             Aksu MF, Şahmay S, Ünal O, Erez S.

             Cerrahpaşa Tıp Fak.Der., 14:416, 1983.

 

 

 

 

20. Gynecologic problems in adolescence.

             Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S, Hekim N.

             Balkan contribition to endocrinology and metabolism. Volume-1

             Printing office of Ankara University, Ankara, s.425, 1986.

 

21. Average menarche age in Turkey.

             Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S, Hekim N.

             Balkan contribition to endocrinology and metabolism. Volume-1

             Printing office of Ankara University, Ankara, s.428, 1986.

 

22. Primer dismenore taraması ve sosyoekonomik açıdan değerlendirilmesi.

             Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S, Şenocak M, Hekim N.

             Medica, 2(8):32, 1986.

 

23. Gebelikte diş ve dişeti sorunları.

             Atasü T, Çolgar U, Şahmay S, Hekim N.

             Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Der., 2:23, 1986.

 

24. Uterine activity during sleep.

             Karacan İ, Moore CA, Hirshkowitz M, Şahmay S, Narter EM, Tokat Y, Tuncel L.

             Sleep, 9:393, 1986.

 

25. Rahimiçi kontraseptif araçların yan etkilerinin tedavisinde antiprostaglandinler.

             Şahmay S, Ertüngealp E, Arvas M, Atasü T.

             Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 18:75, 1987.

 

26. Gebelik hormonları ve dişeti hastalıkları.

             Atasü T, Şahmay S, Hekim N, Çolgar U.

             Türk Diş Hekimleri Dergisi(Essen), 1:10, 1987.

 

27. İdrarda LH ölçümü ile ovülasyon zamanlaması.

             Şahmay S, Hekim N, Eğeci Y, Atasü T.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1:49, 1987.

 

28. Postkoital test (Sims-Huhner test)-PCT.

             Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1:59, 1987.

 

29. Bromokriptine ile Premenstrüel sendrom tedavisi.

             Tüfekçi M, Ertüngealp E, Şahmay S, Çöke A, Atasü T.

             Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 14:339,1987

 

30. Servikal gebelik.

             Yedigöz V, Şanioğlu C, Şahmay S.

             Yeni Symposium, 25:55, 1987.39, 1987.

 

31. Maternal, umbilical, uterine and amniotic prostaglandin E and F levels in labor.

             Şahmay S, Çöke A, Hekim N, Atasü T.

             İnt Med Res 16:280, 1988.              

 

32. Günümüzde dismenore tedavisi.

             Ertüngealp E, Yedigöz V, Şahmay S, Topçuoğlu D.

             Haseki Tıp Bül. 26:82, 1988.

 

33. Jinekolojik operasyonlarda abdominal anatomi ve cerrahi insizyonlar.

             Atasü T, Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2:33, 1988.

 

34. Ovülasyon indüksiyonu.

             Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2:82, 1988.

 

35. Tek tüpte rüptüre olmamış ektopik gebeliğin konservatif tedavisini takiben intrauterin                                               

      gebelik.

             Şahmay S, Aydınlı K, Erel T, İdil M.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni,21:599, 1989.

 

36. Travay indüksiyonunda Bishop skor değerlendirilmesi.

             Arvas M, Çetinsaya A, Karacan M, Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3:124, 1989.

 

37. Kadında Cinsel Fonksiyon Fizyolojisi.

             Şahmay S.

             Sendrom, 1:40, 1989.

 

38. Gebelikte akut yağlı karaciğer.

             Topçuoğlu D, Şahmay S, Topçuoğlu S.

             Haseki Tıp Bülteni. 27:302, 1989.

 

39. Travayda mekonyumun önemi.

             Arvas M, Sarıdoğan E, Ünal O, Aydınlı K, Şahmay S.

             Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 21:697, 1990.

 

40. Korpus Luteum kanamalarının değerlendirilmesi.

             Şahmay S, Arvas M, Aydınlı K, Yedigöz V, Erel T, Atasü T.

             Jinekoloji ve Obstetride yeni görüşler.1:25, 1990.

 

41. Serum antisperm antikorları ve postkoital test ilişkisi.

             Şahmay S, Babuna C, Eğeci Y, Canbazoğlu N, Hekim N, Atasü T.

             Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4:48, 1990.

 

42. Ovülasyon indüksiyonu.

             Şahmay S.

             Endokrinolojide yönelişler.Editör H.Hatemi s.16, 1990

 

43. Uterin leiomyomlarda menstrüel siklus fazlarında mitotik aktivitenin araştırılması.

              Tüfekçi C, Yorgancı C, Bayırlı E, Ünal O, Şahmay S.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4:143, 1990.

 

44. The effect of intrauterine insemination on uterine activity.

              Şahmay S, Atasü T, Karacan İ.

              Int J Fertil 35:310, 1990.

 

45. İnfertilitede Endometrium Bulguları: 12949 Endometrial Biopsinin Analizi.

              Şahmay S, Sarıdoğan E, Oral E, Şentürk L, Atasü T.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 6:25-29, 1992.

 

46. İmmünolojik infertilite.

              Şahmay S, Özörnek H, Alper T.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 6:70-80, 1992.

 

47. Ovülasyon takibi.

              Şahmay S, Yalçınkaya T.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7:4, 1992.

 

 

48. İntrauterin inseminasyon.

              Şahmay S.

              Fertilite Dergisi 1:21, 1993.

 

49. Endometrial biopsy findings in infertility:12949 cases.

             Şahmay S, Oral E, Sarıdoğan E, Şentürk L, Atasü T.

             İnt J Fertil, 40:316, 1995. 

 

50. Hiperprolaktinemiye bağlı infertilitenin tedavisinde Lisuride ile alınan sonuçlar.

             Çolgar U, Şahmay S, Yedigöz V.

              Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 10 (Sup.3):160, 1996.

 

51. Ovülasyon İndüksiyonu ve Genital Kanser.

          Kaleli S, Arvas M, Demirkıran F,  Beşe T, Şahmay S, Calay Z, Erkün E, Kösebay D.

          Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 5:6, 1997.

 

52. Effect of Different Types of Intrauterine Device on Intrauterine Activity.

          Şahmay S, Kaleli S, Oral E, Alper T, Ünal O, Karacan İ, Atasü   T.

          Gynecol Obstet Reprod Med, 3:279, 1997.

 

53.Kadında reprodüktif aks ve folikülogenezis

          Şahmay S.

          Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi 1:207, 1997

 

54.Ovülatuar Faktör

          Şahmay S.

          Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi 2:582, 1998

 

55.İntrauterin inseminasyonda temel prensipler.

          Şahmay S.

          Türk Jinekoloji Derneği, Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi. 1:37, 1998.

 

56.Effect of Different Types of Intrauterine Devices on Intrauterine Activity

          Şahmay S, Kalelei S, Oral E, Alper T, Ünal O, Karacan İ, Atasü T.

          Int J Fertil 44:150, 1999.

 

57.Selim Meme Hastalıkları ve HRT.

          Şahmay, S.

          Galenos, 5:46, 2001.

 

58. Disfonksiyonel kanamalar

       Şahmay, S.

       Türkiye klinikleri J Surg Med Sci 3(40), 18, 2007

 

 

59. Postmenopozal dönem ve ürogenital atrofi.

      Şahmay, S.

      Türkiye klinikleri J Gynecol Obstet special topics 1(3):23-26, 2008

 

60.Postmenopozal osteoporoz riskini artıran faktörler.

          Şahmay S, Atakul N.

          Türkiye klinikleri 2:40, 2009

 

61. Serum anti-Mu¨llerian hormone level as a predictor of poor ovarian response in in vitro

fertilization patients.

Sahmay S, Cetin M, Ocal P, Kaleli S, Senol H, Birol F, Irez T.

Reprod Med Biol 2011;10:9–14.

 

62. Serum anti-mullerian hormone concentrations in reproductive age women with and without

polycystic ovary syndrome: the influence of body mass index.

Sahmay S, Guralp O, Senturk LM, Imamoglu M,  Kucuk M, Irez T

Reprod Med Biol (2011) 10:113–120

 

63. Serum anti-müllerian hormone and antral follicle count as predictive markers of OHSS in

          ART cycles

          Ocal P, Sahmay S, Cetin M, Irez T, Guralp O, Cepni I.

          J Assist Reprod Genet 2011;28(12):1197-203.

 

64. Different serum anti-Müllerian hormone concentrations are associated with oocyte quality,

          embryo development parameters and IVF-ICSI outcomes.

          Irez T, Ocal P, Guralp O, Cetin M, Aydogan B, Sahmay S.

          Arch Gynecol Obstet. 2011 Nov;284(5):1295-301. Epub 2011 Jul 12.

 

 

65.How to manage irregular bleeding or spotting after LNG-IUS insertion

          Sahmay S.

          Gynaecology Forum, 16;14, 2011

 

 

66. Serum anti-müllerian hormone, follicle stimulating hormone and antral follicle count

          measurement cannot predict pregnancy rates in IVF/ICSI cycles.    

          Sahmay S, Demirayak G, Guralp O, Ocal P, Senturk LM, Oral E, Irez T.

          J Assist Reprod Genet. 2012 Jul;29(7):589-95. Epub 2012 Apr 11.

 

 

67.Is there any correlation between amh and obesity  in premenopausal women?

          Sahmay S, Usta T, Erel CT, Imamoglu M, Kucuk M,  Atakul N, Seyisoglu H.:

          Arch Gynecol Obstet (2012) 286:661–665

 

68.Sperm selection based on motility in polyvinylpyrrolidone is associated with successful

          pregnancy and embryo development.  

          Irez T, Ocal P, Guralp O, Kaleli S, Ocer F, Sahmay S.

          Andrologia. 2012 Jul 11. doi: 10.1111/j.1439-0272.2012.01337.x. [Epub ahead of print]

 

69.Jinekolojide kullanılan Östrojen ve Progestinler.

          Şahmay S,

          Türkiye Klinikleri 5;1, 2012 (Özel Sayı; Editör:Sezai ŞAHMAY)

 

70. Evaluation of subgroups of the human sperm hypoosmotic swelling test in normozoospermic   

          male cases with recurrent fertilization failure: a prospective case-controlled study.

          Irez T, Usta TA, Zebitay G, Oral E, Senol H, Sahmay S.

          Arch Gynecol Obstet. 2012 Nov 18. [Epub ahead of print]

 

  

BİLDİRİ, ABSTRACT ve KONFERANSLAR

 

1. Further development of the technic of radical vulvectomy.

             Erez S, Şahmay S.

             Sixth meeting of international working party on the use of  radionuclides and afterloading 

             technique in the treatment  of cancer of the uterus in developing areas and international

             conference on gynecological cancer.

             Proceedings, İstanbul, s.25-29, 1980.

 

2. Son 14 yılda (1967-1980) kliniğimizde incelenen 5357 infertilite vak'asının analitik 

             değerlendirilmesi.

             Gülkılık A, Topçuoğlu S, Şahmay S.

             4.Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji kongresi. 29-30 Eylül-1 Ekim 1981, İstanbul, özet                                         

             kitabı,s.52.

 

3. Uterus yapı anomalilerinin infertilite açısından değerlendirilmesi.

             Ertüngealp E, Şahmay S, Özdemir İ.

             4.Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji kongresi. 29-30 Eylül-1 Ekim 1981, İstanbul, özet kitabı, 

             s.52.

 

4.  Bilimsel filimlerin araştırma ve eğitimdeki yeri.

               I.Türk Tıbbi filimler semineri (Panel), İstanbul 1981.

 

5. Servikal dış gebelik.

             Güvener S, Karaaliler Ş, Yedigöz V, Şahmay S.

             İstanbul Jinekoloji Derneğinin bilimsel hastane toplantıları.

             İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum  kliniği. 23.12.1982.

 

6. Rahimiçi kontraseptif araçların yan etkilerinin tedavisinde antiprostaglandinler.

             Ertüngealp E, Şahmay S, Arvas M, Atasü T.

             Birinci Cerrahpaşa Tıp Haftası. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Ankara, 8-11 Mayıs, 1983.

 

7.  Primer dismenore tedavisinde mefenamik asit.

             Ertüngealp E, Topçuoğlu S, Şahmay S, Topçuoğlu D.

             Birinci Cerrahpaşa Tıp Haftası. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Ankara, 8-11 Mayıs, 1983.

 

8. Jinekolojide ayırıcı tanıda ultrasonun yeri.

              Ertüngealp E, Şahmay S, Özdemir İ.

              Uluslararası uygulamalı 2. diagnostik ultrasonografi semineri.

              Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. 6-7 Haziran, 1983.

 

9. Ülkemizde primer dismenore taraması ve sosyoekonomik sonuçları.

             Ertüngealp E, Şahmay S, Çolgar U, Şenocak M, Hekim N.

             5. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Ankara,25-27 Ekim 1984.

 

10.Gynecologic problems in adolescence.

             Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S, Hekim N.

             4th. Balkan Congres of Endocrinology. Çeşme, İzmir, Abstract no-53, 26-30 September 1985.

 

11. Average menarche age in Turkey and its importance.

             Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S, Hekim N.

             4th. Balkan Congres of Endocrinology. Çeşme, İzmir, Abstract no.55, 6-30 September 1985.

 

12. Measurement of pressure necessary for vaginal penetration.

             Karacan İ, Moore C, Şahmay S.

             Sleep Research Society, Association of Sleep Disorders,

             Anniversary meeting, Seattle, Washington, July 8-12, 1985.

             Sleep Research, 14:269, 1985.

 

13. Maternal, umbilical, uterine and amniotic prostaglandin E and F levels in labor.

             Şahmay S, Atasü T, Çöke A, Ertüngealp E, Hekim N.

             First international congress on gynecological endocrinology. Poster. İtaly, March 16-22,

             1986.

 

14. Reconsideration of hyperprolactinemia.

             Atasü T, Hekim N,Ertüngealp E, Kösebay D, Çolgar U, Şahmay S.

             First international congress on gynecological endocrinology. Poster. İtaly, March 16-22, 1986.

 

15. Serum antisperm antikorları ve postkoital test ilişkisi.

             Atasü T, Babuna C, Eğeci Y, Canbazoğlu N, Hekim N, Şahmay S.

             8. ulusal immünoloji kongresi. İstanbul, 30-31 Ekim-1 Kasım, 1986.

 

16. REM and NREM patterns of uterine activity and the Birth-Control pill.

             Moore CA, Hirshkowitz M, Karacan İ, Narter E, Şahmay S,

             Sleep Research 16:627, 1987.

 

17. Birth-Control pills and uterine activity during sleep.

             Moore CA, Karacan İ, Hirshkowitz M, Şahmay S, Narter E.

             Sleep Research, 16:628, 1987.

 

18. Endokrinolojide laboratuar yöntemleri ve klinikte değerlendirilmesi.

              Şahmay S, Hekim N.

              1.Reprodüktif endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim programı,

              Poster. İstanbul, 4-7 Nisan 1988.

 

19. Kadın cinselliğinin fizyolojik yönü.

               Kadınlarda cinsel fonksiyon ve bozuklukları paneli.

               I.Cinsel Fonksiyon ve Bozuklukları Ulusal Kongresi. 22-24 Kasım 1988, İstanbul.

 

20. Ovülasyon indüksiyonu, monitoring ve In vitro Fertilizasyon.

               Konferans, 27-28-29 Mart 1989 tarihlerinde Gaziantep,Adana ve Mersin'de.

 

21. İntrauterine insemination and uterine activity.(Poster).

              Şahmay S.

              5th annual meeting of ESHRE, Malmö-Sweden June 25-28th 1989.

 

22. İnfertilitenin immünolojik yönleri.

               Onbirinci ulusal immünoloji kongresi. Antalya, 30-31.10.1989.

 

23. Servikal faktör. (İnfertilitede tanı paneli).

               Günümüzde İnfertilite kongresi. 9-11 Kasım 1989, Antalya.

 

24. İnfertilitede endometrium bulguları.

              Şahmay S, Oral E, Şentürk L, Sarıdoğan E, Şanioğlu C, Atasü T

              Günümüzde İnfertilite kongresi.  Antalya, s.47,  9-11 Kasım 1989,

 

25. İntrauterin inseminasyonda uterus kontraksiyonları.

               Şahmay S, Atasü T.

               Günümüzde İnfertilite kongresi. Antalya, s.74,  9-11 Kasım 1989,

 

26. Endometrial factor in infertility.

              Atasü T, Şahmay S, Sarıdoğan E, Şentürk L, Oral E.

              Second congress of the İnternational Society of Gynecological Endocrinology.              

              Jerusalem,Israel. March 18-23, 1990.

              Gynecological Endocrinology(Suppl.1) 4:10, 1990

 

27. Genital cancer and leiomyoma.

              Atasü T, Şahmay S, Arvas M, Hekim N, Erel T, Yedigöz V.

              Second congress of the İnternational Society of Gynecological

              Endocrinology. Jerusalem,Israel. March 18-23, 1990.

              Gynecological Endocrinology(Suppl.1) 4:59, 1990

 

28. İntrauterine insemination and uterine activity.

               Şahmay S, Atasü T, Karacan İ.

               Second congress of the İnternational Society of Gynecological

               Endocrinology. Jerusalem,Israel. March 18-23, 1990.

               Gynecological Endocrinology(Suppl.1) 4:122, 1990

 

29. Histeroskopi'nin tarihi.

               Histeroskopi,Tuboskopi ve endometrial rezeksiyon. Sempozyum ve Workshop.

               23-24 Kasım 1990, İstanbul.

 

30. The effect of intrauterine devices on the uterine activity.

               Şahmay S, Atasü T, Karacan İ, Kaleli S, Alper T.

               Poster.7.World congress on human reproduction.Abstract no.655

               Helsinki June 26-July 1, 1990.

 

31. The comparison of split and nonsplit ejaculate use for the uterine activity in intrauterine                       

               insemination.

               Şahmay S, Altay E, Şentürk L, Karacan İ.

               13.World congress of gynaecology and obstetrics (FIGO), Singapore, 1991

               Int J Gynecol Obstet (Abstracts), p.210, Abstract no.1717

    

32. Primary dysmenorrhea:Evaluation of 11675 cases.

               Seyisoğlu H, Ertüngealp E, Çolgar U, Şahmay S.

               İnternational İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, Abstract no-57, İstanbul,    

              3-6.6.1991

 

33. Hormon re plasman tedavisi.

               Menopoz ve depresyon paneli, 9.12.1991, İstanbul.

 

34. A succesfull pregnancy following chemotherapy for choriocarcinoma.

                Altuğ M,  Alper T, Altay E, Şahmay S.

                İnternational İstanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology, Abstract no-87, İstanbul, 

                3-6.6.1991

 

35. Ovülasyon indüksiyonu-Yardımcı üreme yöntemlerinde strateji.

                Şahmay S, Demircan A.

                Yardımcı üreme yöntemleri ve gelişmeler sempozyumu. 4-5.10.1991.

 

36. Ovülasyon bozukluklarının tedavisi.

               Shering ilkbahar jinekoloji toplantılar. 8.5.1992, Adana.

 

37. Ovülasyon İndüksiyonu ve Gonadotropin Tedavisi.

                20.5.1992, Erzurum,  21.5.1992, Trabzon.          

 

38. Gebelikte ilaç kullanımı paneli.

               İstanbul, 25.5.1992.

 

39. Endometrial biopsy findings in infertility:analysis of 12949 cases.

               Şahmay S, Sarıdoğan E, Oral E, Şentürk L, Atasü T.

               Human Reprod (Abstracts), p.168, Abstract no.313,

               8. ESHRE annual meeting, 5-8.7.1992, Hollanda.

 

40. Anovülasyon ve Ovülasyon indüksiyonu.

               Amenore, Anovülasyon ve Ovülasyon indüksiyonu toplantısı. Konya, 8.4.1993.

 

41. Kliniğimiz menopoz olgularının değerlendirilmesi.

               Ertüngealp E, Seyisoğlu H, İdil M, Çolgar U, Şahmay S, Erel T.

               1.Ulusal menopoz ve osteoporoz simpozyumu. 22-24 Eylül 1993, İstanbul.

 

42. İnfertilitede servikal faktör, İmmünolojik infertilite.

                İnfertilitede temel tanı ve tedavi kursu. Ankara, 12-14 Kasım, 1993.

 

43. Artifisyel inseminasyon.

               İnfertilitede temel tanı ve tedavi kursu. Ankara, 12-14 Kasım, 1993.

 

44. Ovülasyon indüksiyonu ve tedavi prensipleri.

              Şahmay S.

              Sandoz-Haberler, 3:2, 1993.

 

45. GnRH analogları ile ilgili çok merkezli çalışma sonuçları.

                Uluslararası II. jinekolojik endoskopik cerrahi kongresi. Ankara, 15-18 Eylül, 1994.

 

46. Artifisyel inseminasyon.

                İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu. Ankara, 28-30 Ekim, 

                1994.

 

47. Ovülasyon indüksiyonunda siklus takibi.

                Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide yenilikler kongresi. Antalya, 9-12 Kasım, 1994.

 

48. 24 saatlik abstinansın semen bulguları üzerine etkisinin CASA ile değerlendirilmesi.

               Şahmay S, Kervancıoğlu E, Kervancıoğlu G, Atasü T.

               Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide yenilikler kongresi. Antalya, 9-12 Kasım, 1994.

 

49. İnfertilitede servikal faktör değerlendirilmesi.

              Şahmay S.

              Sandoz-Haberler, 5:4, 1994

 

50. Primer Tuba kanseri olgusu.

               Şahmay S, Arvas M, Kaleli S.

               İstanbul Jinekoloji Derneği aylık hastane toplantıları.  İstanbul 19.1.1995.

 

51. Jinekolojide LHRH analogları.

                Türk-Hoechst toplantısı 1995, Antalya, 16-18 Ocak, 1995.

 

52. İnfertilitede ovülatuar faktör.

                Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet sonrası eğitim kursu. 

                İstanbul, 19-21.4.1995.

 

53. Jinekolojide GnRH analogları.

                Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet sonrası eğitim kursu. İstanbul, 19-

                21.4.1995.

 

54. Disfonksiyonel kanamalar.

                Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet sonrası eğitim kursu. İstanbul, 19-

                21.4.1995.

 

55. Endometriosisde medikal tedavi.

               Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet sonrası eğitim kursu. İstanbul, 19-

               21.4.1995.

 

56. İntrauterin inseminasyon.

               Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet sonrası eğitim kursu. İstanbul, 19-

               21.4.1995.

 

57. Yardımcı üreme teknikleri için hasta seçimi.

                İnfertilite ve Endoskopi toplantısı. İstanbul 25-27.5.1995.

 

58. Reprodüktif Tıpta GnRH Analogları.

                Birinci uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, 2-6.6.1995.

 

59. Gebelik sürecinde serum demiri ve ferritin düzeylerinin incelenmesi.

               Akyol S, Şahmay S, Yiğit G.

               Türk fizyolojik bilimler derneği 21.ulusal kongresi. Ankara, 24-28.9.1995.

 

60. Ülkemizde kombine hormon replasman tedavi çalışması ön sonuçları.

               Şahmay S.

               2.ulusal menopoz ve osteoporoz sempozyumu. İstanbul, 27-30.9.1995

 

61. Erken menopoz.

              Şahmay S.

               2.ulusal menopoz ve osteoporoz sempozyumu. İstanbul, 27-30.9.1995

 

62. Menopoz.

              Şahmay S.

               Schering Alman toplantısı. Sapanca, 6.10.1995.

 

63. Hirsutism ve hiperandrojenism.

              Şahmay S.

              İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu.

              Türkiye İnfertilite vakfı. Ankara, 26-28.10.1995.

 

64. Ovülasyon indüksiyonunda hasta takibi.

              Şahmay S.

              Türkiye İnfertilite vakfı. Ankara, 26-28.10.1995.

 

65. Ovülasyon takip yöntemleri ve hiperstimülasyon sendromu.

              Şahmay S.

               İstanbul Jinekoloji derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. 22-25.11.1995, İstanbul.

 

66. Yardımla üreme yöntemleri ve hasta seçimi.

              Şahmay S.

               İstanbul Jinekoloji derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. 22-25.11.1995, İstanbul.

 

67. Hormon replasman tedavisi.

               Şahmay S.

                HRT sempozyumu. Bursa, 7.11.1995.

 

68. Süperovülasyon.

                Şahmay S.

                Ovülasyon indüksiyonu, erkek infertilitesi ve yardımcı üreme teknikleri toplantısı.

                Ege Jinekoloji Derneği, 17.11.1995, İzmir.

 

69. Ovülasyon indüksiyonunun temel prensipleri.

                Şahmay S.

                Yale ve Cerrahpaşa Tıp Günleri, mezuniyet sonrası eğitim kursu. İstanbul, 8-10.12.1995.

 

 

 

70. Incidence of infertility and its causes.

                Aksu MF, Şahmay S, Çolgar U, Seyisoğlu H.

                Türk-Makedon Ob/Gyn Yuvarlak masa toplantısı. 29.3.1996.

 

71. Hirsutism ve hiperandrojenism.

                Şahmay S.

                İnfertilite ve endoskopik cerrahi kongresi. 30-31.3.1996, Adana.

 

72. A practical approach to postmenopausal HRT.

                Şahmay S.

                International congres on “Recent Advances and Controversies in Reproductive 

                Endocrinology,  Infertility, Assisted Reproductive Technologies, Gynecologic Endoscopy,   

                and New Diagnostic Techniques in Gynecology”

                May 15-19, 1996, İstanbul.

 

73. Histerektomi sonrası hastanın psikolojisi ve seksüel fonksiyonu.

               Şahmay S.

               13. Jineko-patoloji kongresi. 19-21.6.1996, Zeynep-Kamil Hastanesi.

 

74. HRT'de güncel tedavi prensibi ve Climen çok merkezli çalışma sonuçları.

               Şahmay S.

               13. Jineko-patoloji kongresi. 19-21.6.1996, Zeynep-Kamil Hastanesi.

 

75. İntrauterin İnseminasyon

               Şahmay S.

               Androloji ve Erkek İnfertilitesi Sempozyumu. İstanbul, 9-10.9.1996.

 

76.Hormon Replasman Tedavisinde Climen.

          Şahmay S.

          Antalya, 20.09.1996.

 

77. Polikistik over Hastalığı

               İnfertilitede son gelişmeler. İstanbul, 11-13.10.1996.

 

78. Menstruasyonun endokrin düzenlenmesi.

              İnfertilitede son gelişmeler. İstanbul, 11-13.10.1996.

 

79. Endometriosis ve İnfertilite.

              Şahmay S.

              4.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu.

              Türkiye İnfertilite vakfı. Ankara, 26-28.10.1996.

 

80. Menopozda hormon replasman tedavisi paneli.

              Şahmay S.

              4.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu.

              Türkiye İnfertilite vakfı. Ankara, 26-28.10.1996.

 

81. Endometriosis ve Myoma uteride GnRHa kullanımı.

              Şahmay S.                

              Tıbbi Yardımla Üreme - Tüp Bebek-1 mezuniyet sonrası eğitim kursu. 6-7.12.1996.

 

82. Ovülasyon İndüksiyonunda Temel Prensipler

             Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik  Kongresi 1997. İstanbul. 22-5.4.1997.

 

83. Hormon Replasman Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar Paneli.

             Şahmay S.

             Jinekoloji ve Obstetrik  Kongresi 1997. İstanbul. 22-5.4.1997.

84. Menopoza Güncel Yaklaşım.

            Şahmay S.

            Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

            Denizli, 8.5.1997.

85. Ovülasyon İndüksiyonunun Ana Prensipleri

            Şahmay S.

            2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Antalya, 16-20.5.1997.

 

86. Habituel Abortus'ta tedavi.

            Şahmay S.

            Ege Jinekoloji Derneği Bilimsel Toplantıları. İzmir, 23.5.1997.

 

87. Disfonksiyonel uterin kanamalarda medikal tedavi.

            Şahmay S.

            14.Jineko-Patoloji Kongresi, Zeynep-Kamil, İstanbul, 11-13.6.1997.

88.  Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisi.

            Şahmay S.

            Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

            Van-11.7.1997.

 

89. Klinisyen bakışıyla anatomi eğitimi.

            Şahmay S.

            Dördüncü ulusal anatomi kongresi.

            İstanbul, 1-5 Eylül 1997.

 

90. HRT altındaki postmenopozal kadınlarda karşılaşılan ve tedaviyi etkileyebilecek özel    

      problemler.

            Şahmay S.

            III.Ulusal menopoz-osteoporoz reprodüktif tıp kongresi.

            Antalya, 24-28 Eylül 1997.

 

91. The effect of estradiol valerate and cyproterone acetate regimen on perimenopausal     

       symptoms.

            Şahmay S, Kaleli S, Aksu MF.

            IV.European Congress on Menopause, Vienna. Abstract book p.48, 8-12.10.1997.

 

92. Menopozda Tedavi Protokolleri.

            Şahmay S, Kaleli S, Seyisoğlu H, Atasü T.

            İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 30.Kuruluş Yıldönümü Programı.

            İstanbul, 13.10.1997

 

93. Rekombinant gonadotropinler ve tedavideki rolleri.

            Şahmay S.

            5.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel tanı ve tedavi kursu.

            Ankara, 31.10-2.11.1997.

 

94. HRT'de en sık karşılaşılan sorunlar.

            Şahmay S.

            5.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel tanı ve tedavi kursu.

            "Meet The Experts"  Ankara, 31.10-2.11.1997.

 

 

95. HRT'de progesteron intoleransı.

            Şahmay S.

            5.İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel tanı ve tedavi kursu.

            "Meet The Experts"  Ankara, 31.10-2.11.1997.

 

 

 

96. Hormon Replasman Tedavisinde Temel İlkeler.

            Şahmay S.

            2.Yale-Cerrahpaşa Kadın Doğum Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.

            İstanbul, 20-23 Kasım 1997.

 

97. HRT ve kardiyovasküler sistem.

            Şahmay S.

            Schering Bilimsel Toplantıları, Antalya, 29.11.1997.

 

98. Erkek infertilitesinde İntrauterin İnseminasyon.

            Şahmay S.

            Reprodüktif Endokrinolojide Karşıt görüşler. İstanbul Swiss Otel, 11.3.1998.

 

99.  HRT'ye ne zaman başlayalım,ne kadar devam edelim, HRT'nin   

       riskleri,kontrendikayonları.

            Şahmay S.

            1.Bölgesel Menopoz Sempozyumu. Samsun, 26.4.1998.

 

100. HRT'de temel prensipler.

            Şahmay S.

            Nova-Nordisk Bilimsel Toplantıları. Bursa, 15.5.1998.

 

101. 40 yaş üzerinde kontrasepsiyon.

            Şahmay S.

            Ovülasyon İndükiyonu ve Menopoz'98. Side-20-24.5.1998.

 

102. HRT'de Doğrular Yanlışlar.

            Şahmay S.

            Ovülasyon İndükiyonu ve Menopoz'98. Side-20-24.5.1998.

            "Meet The Experts"  

 

103.İnfertilite araştırmasında Laparoskopi.(Moderatör)

            Şahmay S, Kuyumcuoğlu, U, İdil M.

            Reprodüktif Endokrinolojide Karşıt görüşler. İstanbul, 10 Haziran 1998.

 

104. Luteal Faz Defekti ve Tekrarlayan gebelik kayıpları.

            Şahmay S.

            XV.Jineko-patoloji Kongresi, Zeynep-Kamil, İstanbul, 10-12.6.1998.

 

105. HRT'de temel prensipler.

            Şahmay S

            Eskişehir Jinekoloji Obstetrik Derneği 1998 bilimsel-sosyal programı. Eskişehir-26.6.1998.

 

106. Endometriosis'de Medikal Tedavi.

            Şahmay S.

            1.Mezuniyet sonrası eğitim kursu, Endometriosis.

            Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

            İzmit, 18.9.1998.

 

107. Polikistik Overde İnsülin Direnci-Renal Anjiotensin İlişkisi.

            Hacıhanefioğlu B, Oral E, Çolgar U, Şahmay S, Aksu F.

            İstanbul, 8.10.1998.

 

 

 

108. HRT’de cost-effective yaklaşım.

            Şahmay S.

            İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel tanı ve tedavi kursu-VI.

            Ankara, 30 Ekim-1Kasım 1998.

 

109.LAVH mı, Direkt Vaginal Histerektomi mi? (Moderatör)

            Şahmay S, Urman B, Aydınlı K.

            Reprodüktif Endokrinolojide karşıt görüşler. 17.11.1998.

 

110. Hiperandrojenism.

            Şahmay S.

            II.reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu.

            İstanbul, 27-28.11.1998

 

111. Endometriosis ve İnfertilite.

            Şahmay S.

            II.reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu.

            İstanbul, 27-28.11.1998

 

112. Endometriosisde Medikal Tedavi.

            Şahmay S.

            II.reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu.

            İstanbul, 27-28.11.1998

 

113. Prematür Over Yetmezliği.

            Şahmay S.

            Kadın ve Ovaryum Kongresi.

            Adana, 17-19.12.1998.

 

114. HRT’de temel prensipler.

            Şahmay S.

            1.Kadın Hastalıkları ve Doğum günleri.

            İstanbul, 26.2.1999.

 

115. Prematür Over Yetmezliği.

            Şahmay S.

            Jinekoloji Pratiğinde Over. Mezuniyet sonrası eğitim programı.

            Eskişehir, 4 Nisan 1999.

 

116. PKO'de GnRH Agonist ve Antagonistleri.

            Şahmay S.

            İnfertilite ve Ultrason. 8.Mezuniyet sonrası eğitim kursu.

            İstanbul, 11 Nisan 1999.

 

117. Laktasyondaki kadınlarda kontrasepsiyon.

            Şahmay S.

            I.Ulusal Aile Planlaması Kongresi.

            Ankara, 14-17 Nisan 1999.

 

118. İntrauterin inseminasyon endikasyonları ve teknik.

            Şahmay S.

            Türk Jinekoloji Derneği İstanbul Şubesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.

            İstanbul, 21-24 Nisan 1999.

 

 

119. Ovülasyon İndüksiyonu Paneli. (Moderatör)

            Şahmay S, Behabib M, Urman B, Buyru F.

            Türk Jinekoloji Derneği İstanbul Şubesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.

            İstanbul, 21-24 Nisan 1999.

 

120. Hormon Replasman Tedavisi Paneli. (Moderatör)

            Şahmay S, Durmuşoğlu F, Kanadıkırık F, Oral Ö, Ünal O, Yergök YZ.

            İstanbul, 30 Nisan 1999.

 

121.Stimulation protocols for aging ovary.

            Şahmay S.

            5th International Congress of Obstetrics and Gynecology.

            İzmir, 5-8 Mayıs 1999.

 

122.Menopoza Güncel Yaklaşım.

            Şahmay S.

            SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 11 Mayıs 1999.

 

123.Hormon Replasman Tedavisinde Temel Prensipler.

            Şahmay S.

            Erzurum, Palan Hotel. 14 Mayıs 1999.

 

124.PKO patofizyolojisinde yeni gelişmeler ve tedavi.

            Şahmay S.

            Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Türk-Alman Jinekoloji Derneği.

            Kemer-Antalya, 19-23 Mayıs 1999.

 

125.Adrenal Hiperandrojenizm.

            Şahmay S.

            XVI.Jineko-Patoloji Kongresi. Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji.

            İstanbul, 2-4 Haziran 1999.

 

126.Açıklanamamış infertilite, borderline erkek infertilitesi ve endometriozisli olgularda

       kontrollü over hiperstimülasyonu ve İUİ-Kritik analiz.

            Şahmay S.

            II.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek, Antalya 03-07 Ekim 1999.

 

127.Endometriosis;Medikal ve Cerrahi Tedavinin Zamanlaması.

            Şahmay S.

            İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu.

Ankara, 29-31 Ekim 1999.

 

128.The follicular, endometrial and hormonal parameters in clomiphene induced     

        intrauterine insemination cycles:are they effective in success rates?

Şahmay S, Gezer A, Özörnek H.

Endocrine Basis of Reproductive Function, Tampa, Poster, 22-24.01.2000.

 

 

129.The comparison of split and nonsplit ejaculate use for the uterine activity in

        intrauterine insemination.

Şahmay S, Şentürk L, Karacan İ, Atasü T.

Endocrine Basis of Reproductive Function, Tampa, Poster, 22-24.01.2000.

 

 

 

130.Menopozda HRT seçenekleri.

            Şahmay S.

            Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Günleri-I, Mersin, 25-26 Mart 2000.

 

131.Hormon Replasman Tedavisi gerekçeleri.

            Şahmay S.

            1.HRT Multidisipliner Eğitim Programı. İstanbul, 01.04.2000.

 

132.HRT yöntemleri.

            Şahmay S.

            1.HRT Multidisipliner Eğitim Programı. İstanbul, 01.04.2000.

 

133.Tartışmalı olgularda HRT..

            Şahmay S.

            1.HRT Multidisipliner Eğitim Programı. İstanbul, 01.04.2000.

 

134.HRT’de Problem Vakalar “Olgu Sunumları” (Moderatör)

            Şahmay S, Davas İ, Savan K, Tekirdağ Aİ, Turfanda A.

            İstanbul, 03.04.2000.

 

135.Poor responder’larda ovülasyon indüksiyonu.

            Şahmay S.

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Jinekolojik Endoskopi ve Ovülasyon İndüksiyonu Kongresi.

            Samsun, 13-15 Nisan 2000.

 

136.Hormon Replasman Tedavisinde Hasta Seçimi.

            Şahmay S.

            İstanbul Üniversitesi-Yale Üniversitesi, 1.Tıp Mezuniyet Sonrası Eğitim Kongresi.

            Antalya, 28-30 Nisan 2000.

 

137.HRT’de Kullanılan Tedavi Protokolleri.

            Şahmay S.

      Türk Jinekoloji Derneği Diyarbakır Toplantısı. 5-6 Mayıs 2000.

 

138.HRT for all:A cost-effectiveness analysis.

            Şahmay S.

            1st International Congress on the Menopause and the 4th National Congress.

            Antalya, 17-20 Mayıs 2000.

 

139.Ovülasyon İndüksiyonuna Güncel Yaklaşım. (Moderatör)

            Şahmay S, Çolgar U, Buyru F, Kahraman S.

            Türk Jinekoloji Derneği, İstanbul Panelleri, İstanbul, 25.05.2000.

 

140.KOH ve İUİ:uygulamalarda kalite kontrolü ve sonucu etkileyen faktörler.

            Şahmay S.

            I.Reproductive Medicine 2000. İstanbul, 7-10 Haziran 2000.

 

141.HRT’de Yarar-Zarar Dengesi.

            Şahmay S.

            TJD Trabzon Bilimsel Toplantısı. Trabzon, 24-25 Haziran 2000.

 

142.HRT:Kime, ne zaman, nasıl?

            Şahmay S.

            21.Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi. Kuşadası,İzmir, 14-17 Eylül    

             2000

143.Progesteron ve meme kanseri.

            Şahmay S.

            VII.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 23-27 Eylül 2000.

 

144.HRT’de yarar-zarar dengesi.

            Şahmay S.

            TJD Antalya Bilimsel Toplantısı. Antalya, 30 Eylül-1 Ekim 2000.

 

145.Açıklanamayan infertilite ve erkek infertilitesinde intrauterin inseminasyonun rolü nedir?

            Şahmay S.

            “TİVAK 2000” 8.İnfertilite ve Üreme Kongresi. Belek, Antalya, 04-07 Ekim 2000.

 

146.Hormon Replasman Tedavisi uygulamaları.

            Şahmay S.

            2.HRT Multidisipliner Eğitim Programı. İstanbul, 14.10.2000.

 

147.Kime, Ne zaman, Nasıl HRT?

            Şahmay S.

            2.HRT Multidisipliner Eğitim Programı. İstanbul, 14.10.2000.

 

148.Tartışmalı olgularda HRT.

            Şahmay S.

            2.HRT Multidisipliner Eğitim Programı. İstanbul, 14.10.2000.

 

149.Menopozun Tedavisi, Hormonal Tedavi Alternatifleri.

            Şahmay S.

            Menopoz ve HRT, Gaziantep, 09.02.2001.

 

150.HRT

            Şahmay S.

            İstanbul, 28.02.2001.

 

151.HRT

            Şahmay S.

            Mersin 16.03.2001.

 

152.HRT Alternatifleri.

            Şahmay S.

            Menopoz ve HRT toplantısı, Adana, 13.04.2001.

 

153.Ideal timing to start and to stop the HRT.

            Şahmay S.

            International Congress on Reproductive Medicine, Kemer,Antalya, 03-06 Mayıs 2001

 

154.Ovülasyon İndüksiyonunda Genel Prensipler.

Şahmay S.

            Celal Bayar Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Menopoz ve İnfertilite Kursu, Manisa,   

            11.05.2001

 

155.İUİ Endikasyon ve Uygulamaları..

Şahmay S.

            Celal Bayar Üniversitesi, Mezuniyet Sonrası Menopoz ve İnfertilite Kursu, Manisa,

            11.05.2001

 

 

156.HRT Uygulamasındaki Yenilikler.

            Şahmay S.

            Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Kemer-Antalya, 30 Mayıs-03 Haziran 2001.

 

157.İnfertilitede luteal faz defekti ve tekrarlayan gebelik kayıpları.

            Şahmay S.

            Zeynep Kamil XIX.Jineko-patoloji Kongresi, İstanbul, 06-08 Haziran 2001.

 

158.İntrauterin İnseminasyon.

            Şahmay S.

            Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri.  İstanbul, 09.06.2001.

 

159.Menopoz ve HRT

Şahmay S.

Gaziantep, 15.06.2001

 

160.HRT kime ne zaman,ne kadar süre ile ve nasıl uygulanmalı?. (Moderatör)

Şahmay S, Dinçer, S, Thomas T, Durmuşoğlu F, Ünal O.

3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001.

 

161.Düşük Doz Hormon Replasman Tedavisi. (Moderatör)

            Şahmay, S, Notelovitz M.

3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul, 13-16 Eylül 2001.

 

162.Selim Meme Hastalıkların ve HRT.

            Şahmay, S.

            VI.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi ve 1st Congress of the World Society for Breast

             Health.

            İstanbul, 22-25 Eylül 2001.

 

163.Geç puberte, seksüel gelişimde gecikme ve fertilite.

Şahmay S.

2.Uluslarası Adolesan ve Sorunları Kongresi, Kapadokya, 27-30 Eylül 2001.

 

164.Hormon Replasman Tedavisinin Faydaları.

Şahmay S.

Thermal Resort Oruçoğlu-Afyon, 05.10.2001

 

165.İUİ Endikasyon ve Kondisyonları.

            Şahmay S.

            9.İnfertilite ve Üreme Kongresi, Ankara, 27-29 Ekim 2001.

 

166.Hormon replasman tedavisinde kullanılan droglar ve uygulama protokolleri.

            Şahmay S.

            HRT kursu, İstanbul, 26 Ocak 2002.

 

167.Hormon replasman tedavisinde kullanılan droglar ve uygulama protokolleri.

            Şahmay S.

            HRT kursu, İstanbul, 09 Mart 2002.

 

168.Klimakteriumda izlem protokolleri ve tetkiklerin güvenilirliği.

            Şahmay S.

            HRT kursu, İstanbul, 23 Mart 2002.

 

 

169.İntrauterin İnseminasyon, Uygulama.

            Şahmay S.

            II.Ulusal İn-vitro Fertilizasyon Sempozyumu. Ankara, 24-27 Nisan 2002.

 

170.Over Rezervi.

            Şahmay S.

            Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri 2002. İstanbul, 10.05.2002.

 

171.Hormon Replasman Tedavisinde Düşük Doz.

Şahmay S.

Grand Marmara Hotel, İzmit, 17.05.2002.

 

172.HRT’de Düşük Doz ve Activelle.

Şahmay S.

Eskişehir Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Eskişehir, 25.05.2002.

 

173.HRT’de Düşük Doz ve Activelle.

Şahmay S.

Samsun Büyük Otel, Samsun 01.06.2002.

 

174.HRT ve kanama problemleri.

            Şahmay S.

            2nd International and 5th National Congress on Menopause and Osteoporosis

            İstanbul, 18-21 Eylül 2002.

 

175.PCOS ve Sorunlar.

            Şahmay S.

            Cerrahpaşa-UCL Tıp Günleri, İstanbul, 11-12 Ekim 2002.

 

 176. İnfertilite ve Etik sorunlar paneli.

            Yıldırım, M, Kadayıfçı O, Şahmay S, Tavmergen E, Beyaz Z, Güven K.

            X.İnfertilite ve Üreme Kongresi. Ankara, 26-29 Ekim 2002.

 

 

 1. 1.    
 2. 2.    
 3. 3.    
 4. 4.    
 5. 5.    
 6. 6.    
 7. 7.    
 8. 8.    
 9. 9.    
 10. 10.    
 11. 11.    
 12. 12.    
 13. 13.    
 14. 14.    
 15. 15.    
 16. 16.    
 17. 17.    
 18. 18.    
 19. 19.    
 20. 20.    
 21. 21.    
 22. 22.    
 23. 23.    
 24. 24.    
 25. 25.    
 26. 26.    
 27. 27.    
 28. 28.    
 29. 29.    
 30. 30.    
 31. 31.    
 32. 32.    
 33. 33.    
 34. 34.    
 35. 35.    
 36. 36.    
 37. 37.    
 38. 38.    
 39. 39.    
 40. 40.    
 41. 41.    
 42. 42.    
 43. 43.    
 44. 44.    
 45. 45.    
 46. 46.    
 47. 47.    
 48. 48.    
 49. 49.    
 50. 50.    
 51. 51.    
 52. 52.    
 53. 53.    
 54. 54.    
 55. 55.    
 56. 56.    
 57. 57.    
 58. 58.    
 59. 59.    
 60. 60.    
 61. 61.    
 62. 62.    
 63. 63.    
 64. 64.    
 65. 65.    
 66. 66.    
 67. 67.    
 68. 68.    
 69. 69.    
 70. 70.    
 71. 71.    
 72. 72.    
 73. 73.    
 74. 74.    
 75. 75.    
 76. 76.    
 77. 77.    
 78. 78.    
 79. 79.    
 80. 80.    
 81. 81.    
 82. 82.    
 83. 83.    
 84. 84.    
 85. 85.    
 86. 86.    
 87. 87.    
 88. 88.    
 89. 89.    
 90. 90.    
 91. 91.    
 92. 92.    
 93. 93.    
 94. 94.    
 95. 95.    
 96. 96.    
 97. 97.    
 98. 98.    
 99. 99.    
 100. 100.    
 101. 101.    
 102. 102.    
 103. 103.    
 104. 104.    
 105. 105.    
 106. 106.    
 107. 107.    
 108. 108.    
 109. 109.    
 110. 110.    
 111. 111.    
 112. 112.    
 113. 113.    
 114. 114.    
 115. 115.    
 116. 116.    
 117. 117.    
 118. 118.    
 119. 119.    
 120. 120.    
 121. 121.    
 122. 122.    
 123. 123.    
 124. 124.    
 125. 125.    
 126. 126.    
 127. 127.    
 128. 128.    
 129. 129.    
 130. 130.    
 131. 131.    
 132. 132.    
 133. 133.    
 134. 134.    
 135. 135.    
 136. 136.    
 137. 137.    
 138. 138.    
 139. 139.    
 140. 140.    
 141. 141.    
 142. 142.    
 143. 143.    
 144. 144.    
 145. 145.    
 146. 146.    
 147. 147.    
 148. 148.    
 149. 149.    
 150. 150.    
 151. 151.    
 152. 152.    
 153. 153.    
 154. 154.    
 155. 155.    
 156. 156.    
 157. 157.    
 158. 158.    
 159. 159.    
 160. 160.    
 161. 161.    
 162. 162.    
 163. 163.    
 164. 164.    
 165. 165.    
 166. 166.    
 167. 167.    
 168. 168.    
 169. 169.    
 170. 170.    
 171. 171.    
 172. 172.    
 173. 173.    
 174. 174.    
 175. 175.    
 176. 176.    
  1. 177.    Drospirenon:Menopozda yeni progestagenler, yeni seçenekler.

Şahmay S.

25 Şubat 2005, Gaziantep.

 

 1. 178.    Evista ile 8 yıllık sonuçlar:Kemik ve kemik ötesi.

Şahmay S.

22 ve 29 Mart 2005 Bursa, 31 Mart 2005 Antakya, 1 Nisan 2005 Adana,   6 Mayıs 2005 Abant.

 

 1. 179.    Özel durumlarda aile planlaması ve Aile planlamasında yenilikler.

Şahmay, S.

Açsap Eğitim Günleri III, 30 Nisan-1 Mayıs 2005, Denizli.

 

 1. 180.    Hormon tedavisinde kullanılan estrojen ve progesteronlar.

Şahmay S.

VI.Türk-Alman Jinekoloji derneği kongresi, 18-22 Mayıs 2005, Antalya.

 

 1. 181.    Disfonksiyonel uterin kanama.

Şahmay S.

Öğle yemeği yuvarlak masa toplantısı.

VI.Türk-Alman Jinekoloji derneği kongresi, 18-22 Mayıs 2005, Antalya.

 

 1. 182.    Quality management systems in ART.

Oturum başkanı

13th world congress on in vitro fertilization, May 26-29, 2005, İstanbul.

 

 1. 183.    SERMler.

Şahmay, S.

Osteoporoz tedavisine genel yaklaşım yuvarlak masa toplantısı

Lokomotor Sistem hastalıklarında ek sorunlar ve temel tamamlayıcı destekleyici tedaviler sempozyumu. 9-11 Eylül 2005, İstanbul.

 

 1. 184.    Ovülasyon indüksiyonu.

Şahmay S.

TJOD Samsun toplantısı, 18 Eylül 2005, Samsun.

 

 1. 185.    Hormon tedavisinde yeni yaklaşımlar ve Drospirenon.

Şahmay S.

16 Eylül 2005, Antakya, 21 Eylül 2005, Urfa, 1 Ekim 2005, Trabzon.

 

 1. 186.    The Effect of hormone replacement therapy on Insulin Resistance in postmenopausal women.

CT Erel, A Gezer, A Somuınkıran, LM Sentürk, E Oral, S Kaleli, H Seyisoğlu, Ş Sahmay, E Ertüngealp.

The 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires-Arjantin.

Climacteric 8(suppl 2);107, 2005.

 

 1. 187.    Screening for thyroid disease at the university menopause clinic.

E Oral, M Halaç, LM Sentürk, CT Erel, H Seyisoğlu, S Kaleli, C.Onsel,        Ş Sahmay, E Ertüngealp.

The 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires-Arjantin.

Climacteric 8(suppl 2);111, 2005.

 

 1. 188.    Mastalgia and mammographic changes in the postmenopausal woman on various hormone replacement therapy regimens.

CT Erel, C Uras, A Gezer, S Kaleli, LM Şentürk, E Oral, H Seyisoğlu,          Ş Sahmay, E Ertüngealp.

The 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires-Arjantin.

Climacteric 8(suppl 2);114, 2005.

 

 1. 189.    The Effects of postmenopausal hormone therapy with levonorgestrel releasing intrauterine device and other regimens on mammographic density.

         LM Şentürk, Y Şimşek, A Gezer, CT Erel, E Oral, S Kaleli, H Seyisoğlu,Ş Sahmay, E Ertüngealp.

The 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires-Arjantin.

Climacteric 8(suppl 2);192, 2005.

 

 1. 190.    Postmenopausal hormone therapy and quality of life in Turkish women.

LN Şentürk, G Denislam, A.Gezer, E Oral, CT Erel, S Kaleli, H Seyisoğlu,    Ş Sahmay, E Ertüngealp.

The 11th World Congress on the Menopause, Buenos Aires-Arjantin.

Climacteric 8(suppl 2);214, 2005.

 

 1. 191.    Kadınlarda seksüel yaşlanmanın önlenmesi.

Şahmay, S.

1.Uluslararası Anti-aging kongresi ve fuarı, 9-12 Kasım 2005, İstanbul.

 

 1. 192.    Menopoz ve Osteoporoz Tedavisinde son gelişmeler.

Yuvarlak masa toplantısı-Oturum Başkanı

I.Çukurova bölgesi Üreme endokrinolojisi, Endoskopi ve Adölesan Kongresi, 18-20 Kasım, 2005, Adana.

 

 1. 193.    Cinsel aktivitenin fizyolojisi.

Şahmay, S.

Rerodüktif tıp ve psikiyatri, Psikosomatik tıp buluşmaları 1.

16-17 Aralık 2005, İstanbul.

 

 1. 40.     
 2. 41.     
 3. 42.     
 4. 43.     
 5. 44.     
 6. 45.     
 7. 46.     
 8. 47.     
 9. 48.     
 10. 49.     
 11. 50.     
 12. 51.     
 13. 52.     
 14. 53.     
 15. 54.     
 16. 55.     
 17. 56.     
 18. 57.     
 19. 58.     
 20. 59.     
 21. 60.     
 22. 61.     
 23. 62.     
 24. 63.     
 25. 64.     
 26. 65.     
 27. 66.     
 28. 67.     
 29. 68.     
 30. 69.     
 31. 70.     
 32. 71.     
 33. 72.     
 34. 73.     
 35. 74.     
 36. 75.     
 37. 76.     
 38. 77.     
 39. 78.     
 40. 79.     
 41. 80.     
 42. 81.     
 43. 82.     
 44. 83.     
 45. 84.     
 46. 85.     
 47. 86.     
 48. 87.     
 49. 88.     
 50. 89.     
 51. 90.     
 52. 91.     
 53. 92.     
 54. 93.     
 55. 94.     
 56. 95.     
 57. 96.     
 58. 97.     
 59. 98.     
 60. 99.     
 61. 100.     
 62. 101.     
 63. 102.     
 64. 103.     
 65. 104.     
 66. 105.     
 67. 106.     
 68. 107.     
 69. 108.     
 70. 109.     
 71. 110.     
 72. 111.     
 73. 112.     
 74. 113.     
 75. 114.     
 76. 115.     
 77. 116.     
 78. 117.     
 79. 118.     
 80. 119.     
 81. 120.     
 82. 121.     
 83. 122.     
 84. 123.     
 85. 124.     
 86. 125.     
 87. 126.     
 88. 127.     
 89. 128.     
 90. 129.     
 91. 130.     
 92. 131.     
 93. 132.     
 94. 133.     
 95. 134.     
 96. 135.     
 97. 136.     
 98. 137.     
 99. 138.     
 100. 139.     
 101. 140.     
 102. 141.     
 103. 142.     
 104. 143.     
 105. 144.     
 106. 145.     
 107. 146.     
 108. 147.     
 109. 148.     
 110. 149.     
 111. 150.     
 112. 151.     
 113. 152.     
 114. 153.     
 115. 154.     
 116. 155.     
 117. 156.     
 118. 157.     
 119. 158.     
 120. 159.     
 121. 160.     
 122. 161.     
 123. 162.     
 124. 163.     
 125. 164.     
 126. 165.     
 127. 166.     
 128. 167.     
 129. 168.     
 130. 169.     
 131. 170.     
 132. 171.     
 133. 172.     
 134. 173.     
 135. 174.     
 136. 175.     
 137. 176.     
 138. 177.     
 139. 178.     
 140. 179.     
 141. 180.     
 142. 181.     
 143. 182.     
 144. 183.     
 145. 184.     
 146. 185.     
 147. 186.     
 148. 187.     
 149. 188.     
 150. 189.     
 151. 190.     
 152. 191.     
 153. 192.     
 154. 193.     
 155. 194.    Steroid Hormonların Etki Mekanizmaları.

            Şahmay S, Özdemir G B.

            Üreme Endokrinolojisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006, s.155-174.

            Reproductive Endocrinology-Yen and Jaffe’den çeviri.

 

 1. 195.        Perimenopozal dönem ve tedavi yaklaşımı.

            Şahmay S.

            Palandöken Kadın Doğum Kış kongresi. Erzurum, 15-19 Mart 2006

 

 1. 196.        Postmenpausal hormones.

             Moderatör

            Adult Women’s health and Medicine. İstanbul, 26 Mart 2006.

 

 1. 197.         Yeni progestagenler ve yaşam kalitesi.

             Şahmay S.

              Menopozda yaşam kalitesi ve hormon tedavisine güncel bakış                              

              toplantısı. 28 Mart 2006 İstanbul, 29 Mart 2006 Adana, 31 Mart 2006

             Nevşehir.

 

 1. 198.        Perimenopozal hormon tedavisi.

             Şahmay S.

             Ulusal Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite (TSRM) kursu, Antalya 29 

             Nisan 2006.

 

 1. 199.         Lokal östrojen replasmanı, düşük doz HRT.

             Şahmay S.

             Ulusal Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite (TSRM) kursu, Antalya 29 Nisan 2006.

 

 1. 200.      Premenopozal dönem ve tedavi yaklaşımı.

     Şahmay S.

             5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. Antalya, 16-21 Mayıs 2006.

 

 

 201.  Biological basis for gender difference in brain disease. (Keynote Lecture)

             Oturum başkanlığı.

            7th European Congress on Menopause. İstanbul, 3-7 Haziran 2006

 

 1. 202.    Önleminizi alın, menopozdan korkmayın.

             Şahmay S.

             Kadın Sağlığı konferansı, İstanbul, 10-11 Haziran 2006

 

 1. 203.    Menstrüel siklus

             Şahmay S.                 

             Cerrahpaşa Tüp bebek ve üreme endokrinolojisi günleri, İstanbul, 11-13 Haziran 2006 

 

 1. 204.    Disfonksiyonel kanamalar

            Şahmay S.      

     Cerrahpaşa Tüp bebek ve üreme endokrinolojisi günleri,İstanbul, 11-13 Haziran 2006

           

 1. 205.    Postmenopozal sorunlara multisistemik yaklaşım.

            Şahmay S.

            2. Ulusal Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi. Antalya, 7-10 Eylül  2006. 

 

 1. 206.    Postmenopozal kadınlarda ürogenital sistem atrofisi ve tedavisi.

            Şahmay S.

                        2. Ulusal Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite kongresi. Antalya, 7-10 Eylül

            2006.

 

 1. 207.    Hormonal kontrasepsiyon

          Moderatör.

         TJOD İstanbul Panelleri, 28 Eylül 2006, İstanbul.

 

 1. 208.    Menopozun ürogenital sistem üzerindeki etkileri.

         Şahmay S.

Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Menopoz workshop. 16.12.2006, İstanbul.

 

 1. 194. 
 2. 195. 
 3. 196. 
 4. 197. 
 5. 198. 
 6. 199. 
 7. 200. 
 8. 201. 
 9. 202. 
 10. 203. 
 11. 204. 
 12. 205. 
 13. 206. 
 14. 207. 
 15. 208. 

209.Kadında Cinsel uyarılmayı etkileyen hücresel ve moleküler 

       mekanizmalar.

        Şahmay S.

        8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. Cinsel disfonksiyon kursu.

        18.01.2007, İstanbul.

 

210.Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği Menopoz Workshop.

        Moderatör.

        27.01.2007, İstanbul.

 

211 .Disfonksiyonel Kanamalar.

        Şahmay S.

Haseki Hastanesi Kadın Haslıkları ve Doğum Kliniğinde şef ve asistan semineri. 12.02.2007

 

212.Ürogenital atrofi ve seksüel disfonksiyonlar.

        Şahmay S.

Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği Menopoz Workshop.

17.02.2007, İstanbul.

 

213.Menopozun ürogenital sistem üzerine etkileri, Seksüel Disfonksiyon.

        Şahmay S.

TSRM Menopozda Güncel Yaklaşımlar Paneli.

23.02.2007, Antakya.

 

214.Ürogenital atrofi ve seksüel disfonksiyon.

        Şahmay S.

        Menopozda güncel gelişmeler. 31.03-01.04.2007, Bodrum.

 

215. Peripheral Immune Profiles during menstruel cycles.    

        Akyol S, Şahmay S, Dirican A, Yiğit G.

        18th world congress world association of sexual health abstract book. P.120, April 18, Sidney,    

        2007.

 

216.Postmenopozal genital attrofi ve ilişkili sorunlar.

       Şahmay S.

       TJOD bölge toplantıları, 10.06.2007, İstanbul.

 

217.HRT de progestogen seçimi.

       Şahmay S.

       7.Ulusal 4.Uluslararası Menopoz ostaeoporoz kongresi. 17-21 Ekim 2007, Antalya.

 

218.Menopoz dönemindeki kadına yaklaşım.

       Şahmay S.

       Bayer Schering Pharma “Kadın sağlığı ve hormonlar” paneli, 16.11.2007, Eskişehir.

 

219.Polikistik over sendromunda tanı yöntmleri.

        Şahmay S.

       TJOD İstanbul Panelleri. 29.11.2007, İstanbul.

 

220.Ürogenital atrfofi

        Şahmay S.

        2.Güncel üremeendokrinolojisi, yardımcı üreme teknikleri kongresi. 17-20.04.2008, İzmir.

 

221.Jinekolojik kanserlerde Hormon Replasman Tedavisi.

        Şahmay S.

        11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs 2008, Antalya.

 

222.Ovülasyon Indüksiyonu ve YÜT öncesi endokrin değerlendirme.

        Şahmay S.

        Yuvarlak masa toplantısı. 2. Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi. 17-20      

        Nisan 2008. İzmir.

 

223.Ürogenital atrofi.

       Şahmay S.

       2. Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi. Özet kitabı s.121, 17-20 Nisan        

       2008. İzmir.

 

224. Jinekolojik kanserlerde hormon replasman tedavisi.

        Şahmay S.

       11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 30 Nisan-4 Mayıs 2008 Antalya.

 

225.İntrauterin inseminasyonda başarıyı etkileyen faktörler.

        Şahmay S.

        6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008, Antalya.

 

226. ICSI ve IUI olgularında sperm kromatin testlerinin gebelik olgularında prediktif değeri.

İrez T, Bilir A, Ergüven M, Kaleli S, Erol N, Şenol H, Öcal P, Şahmay, S.

Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği Dergisi, 5:(2008 kongre özel sayısı), PS321, s.146, 2008

 

227.İnfertilitede over rezervinin belirlenmesi.

        Şahmay S.

        Cerrahpaşa Kadın Doğum ve Tüp Bebek Günleri. 30-31 Mayıs 2008.

 

228.Kaç inseminasyon ve ne zaman?

        Şahmay S.

        Cerrahpaşa Kadın Doğum ve Tüp Bebek Günleri. 30-31 Mayıs 2008.

 

229. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tüp bebek ünitesi tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarının      

        irdelenmesi.

Öcal, P, İrez T, Çepni İ, Usta T, Zebitay AG, Şahmay S.

3.Ulusal Endokrinoloji ve İnfertilite Kongresi, PS-63, s.233, 16-19.10.2008.

230. Sigara kullanımının sperm kromatin kondensasyonu üzerine etkisi.

 İrez T, Usta T, Zebitay AG, Erol N, Şentürk L, Erel T, Şahmay S.

 3.Ulusal Endokrinoloji ve İnfertilite Kongresi, PS-72, s.242, 16-19.10.2008.

 

231. Kruger strict kriterleri, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu için ne kadar önemli?

 İrez T, Zebitay AG, Erol N, Usta T, Şenol H, Şahmay S.

 3.Ulusal Endokrinoloji ve İnfertilite Kongresi, PS-76, s.246, 16-19.10.2008.

 

232. Erken Embriyo segmentasyonu gösteren ICSI sikluslarınuın incelenmesi.

 Şahmay S, Zebitay AG, İrez T, Usta T, Şenol H, Kaleli S.

 3.Ulusal Endokrinoloji ve İnfertilite Kongresi, PS-78, s.248, 16-19.10.2008.

 

233. ICSI olgularında farklı homojen patoloji gösteren teratozoospermilerin gebelik oranlarına          

        etkisi.

 İrez T, Usta T, Zebitay AG, Şenol H, Öcal P, Erol N, Çepni İ, Oral E, Şahmay S.

 3.Ulusal Endokrinoloji ve İnfertilite Kongresi, PS-82, s.252, 16-19.10.2008.

 

234.Over reservinin yeni belirteçleri.

        Şahmay S.

        3.Ulusal Endokrinoloji ve İnfertilite Kongresi. 16-19 Ekim 2008.

 

235.IVF yönünden endometrial patolojiler ve uygulamaya etkisi, polip, submüköz myom.

       Şahmay S.

       6.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi. Özet kitabı s.33, 06-09 Kasım 2008.

 

236.The crosstalk between human cumulus cells and ICSI success.

         Erguvan M, Bilir A, Senol H, Sahmay S, Irez T.

         Fertil Steril, 90 (Suppl1) S226, 2008

 

237.Menstruel siklus ve kanama fizyolojisi.

        Şahmay S.

       Bayer Schering Pharma “Train the trainer” programı.  29.11.2008, İstanbul.

 

238.HRT de kullanılan hormonlar.

       Şahmay S.

       Bayer Schering Pharma “Train the trainer” programı.  29.11.2008, İstanbul.

 

239.Ürogenital atrofi.

        Şahmay S.

       Bayer Schering Pharma “Train the trainer” programı.  29.11.2008, İstanbul.

 240.Hiperandrojenism

         Şahmay S.

         Bayer Schering Pharma “Train the trainer” programı.  10-11.01.2009, İstanbul.

 

241.Pratikte HRT

        Şahmay S.

        Bayer Schering Pharma “Train the trainer” programı.  10-11.01.2009, İstanbul.

242.Disfonksiyonel uterin kanamalar

        Şahmay S

        Bayer Schering Pharma “Train the trainer” programı.  10-11.01.2009, İstanbul.

243.Kadın cinsel istek ve uyarılmayı etkileyen nörofizyolojik moleküler faktörler ve             

       mekanizmalar.

       Şahmay S.

       9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. Özet kitabı s.370, 15-18 Ocak 2009, Bursa

 

244.Progesteron ve progestinler.

        Şahmay S.

       Hormonal kontrasepsiyonda güncel yaklaşımlar toplantısı. 20-21 Şubat 2009, İzmir

 

245.Rahimiçi sistemin kontrasepsiyon dışı kullanımı ve yararları.

        Şahmay S.

       Hormonal kontrasepsiyonda güncel yaklaşımlar toplantısı. 20-21 Şubat 2009,İzmir

 

246.10 soruda HRT

        Şahmay S.

        Menopozda Güncel Gelişmeler. 26.02.2009, Konya.

 

247.Klippel-Feil anomaly associated, Rokitansky-Küstner syndrome, Pelvic Kidneys

and Bilateral Gonadal Dysgenesis. A Case Report.

Atakul N, Senturk L, Bulut B, Sahmay S.

XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics 4 – 9 October 2009, Cape Town

 

248.The Effect of Varicocelectomy on Success of Intrauterin Insemination (Preliminary

Results)

S.Sahmay, T.İrez, Y.Uyar, S.Kaleli, N.Erol, H.Senol

XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics 4 – 9 October 2009 Cape Town

 

249.Does the Onset Of Symptoms in Premature Ovarian Failure Patients  Have Any  Influence

on Infertility ? Fertility before and after Premature Ovarian Failure Patients

Sahmay S, Atakul N, Aydoğan B, Uyar Y, Senol

XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics 4 – 9 October 2009, Cape Town

 

250.Effects of Cigarette Smoking on Intrauterine Insemination Outcomes

T.İrez, P.Öcal, M.İdil, S.Kaleli, Y.Uyar, B.Aydogan, N.Erol, S.Sahmay

XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics 4 – 9 October 2009, Cape Town.

                                                                                                      

251.Progesteron ve Progestinler.

              Şahmay S.

             Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar. 26-28 Haziran 2009, Sapanca.

 

252.Menopoz ve HRT.

Şahmay S.

Adriyatikten Çine Üreme Sağlığı Toplantısı, 30.09.2009, Bakü

 

253.Menopozun Hormon tedavisinde Güncel Durum.

Şahmay S.

2.Üreme Endokrinolojisi ve Endosskopi Kongresi, 03-06 Aralık 2009, Adana.

 

254.Over ve AMH.

Şahmay S.

Palandöken kadın doğum kongresi 3-7 Mart, 2010

 

255.Kontrasepsiyonda kullanılan progesteronlar ve endometriumdaki etkileri.

Şahmay S,

10. Yıl Mirena Forum, 9-11 Nisan 2010, Sapanca.

 

 

256.Over ve AMH.

Şahmay S.

8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 18-23 Mayıs 2010, Antalya, p.50

 

257.Endometrium patolojileri ve anormal kanamalarda tedavi tip ve protokol belirlenmesi.

Vajinal östrojenler endometrium açısından ne kadar güvenlidir?

Sezai Şahmay

Menopozda Güncel Durum - 2010 Sempozyumu, 18 – 19 Eylül 2010 , İstanbul

 

258. AMH ölçümünün klinik uygulamaları.

Şahmay S.

4.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. P.139, 7-10 Ekim 2010, Antalya

 

259.Effect of obesity on serum AMH levels in women with and without PCOS.

Sahmay S, Kucuk M, Imamoğlu M, Ocal P, Irez T.p.A71

13th World Congress on COGI, Berlin November 4-7, 2010

 

260.İnfertililite Tedavi Yaklaşımları (YÜT, Mikromanipülasyon teknikleri)

Şahmay S.

4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi 30 Ekim - 3 Kasım, 2010           

 

261.Effects Of Obesıty On Serum Aı{H Levels In Woıı'en Wıth Andwıthout Pcos 

S. Sahmay M. Kucuk, lmamoglu, P. Ocal, T. Irez

COGI, Berlin, 4-7 Kasım 2010

 

262.Menstrüel Siklus ve Oral Kontraseptifler.

Şahmay S.

Kontrol Noktası – Bayer Health Care Toplantısı, 21-22 Ocak 2011, Sapanca.

 

263.PCOS tanısında AMHnın yeri.

Şahmay S.

IX.Turkish-German Gynecology Congress. May 4-8, 2011,Antalya.

 

264.Different Serum AMH concentrations are associated with oocyte quality, embryo

development parameters and IVF-ICSI outcomes.

Irez T, Öcal P, Güralp O, Çetin M, Aydoğan B, Şahmay S. .

p. 183, IX.Turkish-German Gynecology Congress. May 4-8, 2011, Antalya.

 

265.Serum anti-mullerian hormone concentrations in reproductive age women with and without

polycystic ovary syndrome: the influence of body mass index.

Sahmay S, Guralp O, Senturk LM, Imamoglu M,  Kucuk M, Irez T .

p. 184, IX.Turkish-German Gynecology Congress. May 4-8, 2011,Antalya.

 

266.Abnormal Persistence of Histones and sperm chromatin stability and ART outcome.

Irez T, Şahmays,Öcal P, Güralp O, Erol N, Şenol H,

p. 343, IX.Turkish-German Gynecology Congress. May 4-8, 2011,Antalya.

 

 

267.Menstrüel Siklus-Kanama Mekanizması ve Etki mekanizması

Şahmay S.

Oral Kontraseptif Akademi. 01-02 Ekim 2011, Bayer Health Care, Antalya

 

 

268.AMH levels as markers of  POF

Sahmay S, Atakul N, Aydogan B, Seyisoglu H, Oral E

Climacteric 14 (suppl)182, 2011

 

269.Serum AMH and Inhibin B levels as predictive markers of OHSS in IVF patients.

Ocal P, Sahmay S, Irez T, Senol H, Cepni I,  Purisa S.

Human Reproduction 25 (Suppl) 236, 2011

 

 

270.PKOS de AMHnın yeri

Şahmay S.

2.İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri, 8-10 Mart 2012, İstanbul

 

271.Postmenopozal HRT yapılmalı (Karşıt Görüş)

Şahmay, S

34.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 11-15 Nisan 2012, Antalya

 

 

272.Relation Of Antimullerian Hormone With Clinical Signs Of Hyperandrogenism And

Polycystic Ovary Morphology

Sahmay S, Aydın Y,  Atakul N, Aydogan B, Kaleli S.

5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 27-30 Eylül 2012, Çeşme

 

 

273.Antimüllerien Hormon Ve Polikistik Over Sendromu: İn Vitro Fertilizasyon

Uygulamalarında Klinik Gebelik Oranlarındaki Belirleyiciliği

Şahmay S, Güralp O, İmamoğlu M, Aydoğan B,  Çepni İ, Şentürk LM, İrez T.

5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 27-30 Eylül 2012, Çeşme

 

274.Yardımla Üreme Tekniklerinde Kontrollü Over Hiperstimülasyonu Yapılan Olgularda

Hafif Protokol Ve Uzun Protokolün Karşılaştırılması

Aydoğan B, Öcal P, Şenol H,  Erol N,  Çepni İ, Şahmay S.

5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 27-30 Eylül 2012, Çeşme

 

 

275.Klinik Pratikte Geç Başlayan Adrenal Hiperplazi (Lokah) Olgularında Tarama Ve Tanı

Yöntemlerinin Güncel Değerlendirilmesi

Gürleyen H, Şahmay S, Tüten  A. Açıkgöz S, Öncül M,  Erel T.

5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 27-30 Eylül 2012, Çeşme

 

 

276.Lokah (Late-On-Set Konjenital Adrenal Hiperplazi) Tanısında Antimüllerian Hormon’un

Yeri

Yılmaz H, Tüten A, Gürleyen H,  Şentürk L,  Şahmay S.

5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 27-30 Eylül 2012, Çeşme

 

 

277.Polikistik Over Sendromunun Ana Fenotiplerinde Anti Müllerien Hormon Düzeyi.

Şahmay S, Atakul N, Öncül M, Öcal P, Seyisoğlu H, Oral E.

5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi 27-30 Eylül 2012, Çeşme

 

 

Hava Durumu
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.097832.2264
Euro34.913935.0538
Saat